Luottamusmiehet

SUOMEN POLIISIJÄRJESTÖJEN LIITTO RY:N OIKEUSHALLINNON
LUOTTAMUSMIEHET
Kausi 1.1.2022 - 31.12.2025


Pääluottamusmies, alueena koko maa, kaikki sektorit:

Käräjäsihteeri Alice Utriainen
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
p. 09 8564 6720, alice.utriainen(at)spjl.fi

Varapääluottamusmies, alueena koko maa, kaikki sektorit:

Koordinaattori Maarit Hellgren, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta
p. 029 56 43411, maarit.hellgren(at)gov.fi


Ruotsinkielisten jäsenten luottamusmies, alueena koko maa, kaikki sektorit:
-

Ylimmät tuomioistuimet, hovioikeudet, hallinto-oikeudet, erityistuomioistuimet,
oikeusministeriö, yk:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan
instituutti, Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Tasa-arvovaltuutetun toimisto,
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Tietosuojavaltuutetun toimisto,
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto, Oikeusrekisterikeskus, Tuomioistuinvirasto, Tuomarinvalintalautakunta,
Oikeudenkäyntiavustajanlautakunta, Onnettomuustutkintakeskus,
Kuluttajariitalautakunta, Konkurssiasiamiehen toimisto


Luottamusmiehet:

Koordinaattori Maarit Hellgren, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta
p. 029 56 43411, maarit.hellgren(at)gov.fi

Ma.virastomestari Sauli Wahlstén, Korkein oikeus
p. 029 56 40032, sauli.wahlsten(at)oikeus.fi

Varaluottamusmies

Ma.notaari Kaisa Mäkelä, Hämeenlinnan hallinto-oikeus, p. 029 56 42312, kaisa.makela(at)oikeus.fi


Käräjäoikeuksien luottamusmiehet

Helsingin käräjäoikeus
-

Muut Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
-

Turun hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Käräjäsihteeri Outi Ahonen, Pirkanmaan käräjäoikeus,
p. 029 56 47426, 050 5215 103, outi.ahonen(at)oikeus.fi

Vaasan hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Taloussihteeri Terhi Marttila, Pohjanmaan käräjäoikeus,
p. 029 56 49142, terhi.marttila(at)oikeus.fi

Itä-Suomen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Käräjäsihteeri Ritva Hietavalkama, Päijät-Hämeen käräjäoikeus,
p. 029 56 47008, ritva.hietavalkama(at)oikeus.fi

Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Käräjäsihteeri Pirkko Wolander, Kainuun käräjäoikeus,
p. 029 56 49477, pirkko.wolander(at)oikeus.fi

Varaluottamusmies

Käräjäsihteeri Veera Siiri, Päijät-Hämeen käräjäoikeus
p. 02956 47051, veera.siiri(at)oikeus.fi


Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen luottamusmiehet

Oikeusapusihteeri Arja Kosonen, Etelä-Savon oikeusaputoimisto, Mikkelin
toimipaikka,
p. 029 56 60350, arja.kosonen(at)oikeus.fi

Yleinen edunvalvoja Jussi Halonen, Pohjois-Savon edunvalvontatoimisto,
Nilsiän toimipaikka,
p. 029 56 52568, jussi.halonen(at)oikeus.fi

Oikeusapusihteeri Taina Sjölund, Rauman oikeusaputoimisto, Uudenkaupungin
toimipaikka,
p. 029 56 60513, taina.sjolund(at)oikeus.fi


Syyttäjälaitoksen luottamusmiehet

Syyttäjänsihteeri Minna Keinonen
p. 029 56 27383, minna.keinonen(at)oikeus.fi

Johdon sihteeri Pia Lehtosaari
p. 029 56 22308, pia.lehtosaari(at)oikeus.fi


Ulosottolaitoksen luottamusmiehet

Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija Päivi Riihenmäki,
p. 029 56 58666, paivi.riihenmaki(at)oikeus.fi

Perintäsihteeri Kirsi Olkkonen
p. 029 56 58054, kirsi.olkkonen(at)oikeus.fi

Perintäsihteeri Pirjo Annala,
p. 029 56 58816, pirjo.annala(at)oikeus.fi

Mitä luottamusmies tekee?

1. Jos työpaikalla ilmenee ongelmia ota asia esille ensin esimiehesi kanssa.
2. Tarvittaessa ota yhteyttä luottamusmieheesi.

Työpaikalla ammattiliittoon kuuluvaa henkilöä edustaa hänen oma luottamusmiehensä.

Luottamusmies neuvottelee vain edustamiensa OHK:n jäsenien puolesta työnantajan kanssa:
- palvelussuhteen eduista
- VES-sopimuksen soveltamisesta
- työpaikan kehittämisestä.

Luottamusmies tietää VES-sopimuksen tulkinnasta parhaiten työpaikalla. Hän
on saanut siihen koulutuksen ja hänen tehtävään on toimia:
- neuvottelijana
- sopijana
- sovittelijana
- tiedonvälittäjänä työnantajan ja henkilöstön välillä