Jäsensihteerin tiedotteet

Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry:n jäsensihteerin tietoisku

OHK ry:n sääntöjen 2 §:n mukaan yhdistyksen jäseninä voivat olla oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonaloilla työskentelevät henkilöt.

Jäsensihteerin vastuualueena on tiedonkulku jäsenasioissa OHK ry:n ja SPJL:n välillä.


Jäseneksi liittyminen

Uuden jäsenen tulee täyttää sähköinen liittymislomake, joka löytyy SPJL:n sivuilta:

https://www.spjl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

https://verkkoasiointi-spjl-fi.pwire.fi/liittymislomake/perustiedot/


Palkeet perii jäsenmaksun (1 %) suoraan jäsenen palkasta.

Muutoksen työnantajatietoihin tai ilmoitus yhdistysmuutoksesta tulee tehdä verkkoasioinnin kautta: https://verkkoasiointi-spjl-fi.pwire.fi


Eläköityminen ja eroaminen jäsenyydestä

Ilmoitus eläköitymisestä ja eroamisesta tulee tehdä verkkoasioinnin kautta: https://www.spjl.fi/jasenyys/jasenasiat/kun_elamantilanne_muuttuu

Jäsen voi jäädä OHK ry:n eläkeläisjäseneksi, jolloin hän on vapautettu jäsenmaksusta.

Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi kirjallisen ilmoituksen perusteella säilyttää yhdistyksen jäsenyyden eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

OHK ry:n eläkeläisjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen vuosikokouksessa ja hänellä on mahdollisuus vuokrata OHK ry:n mökkiä Levillä muuna aikana kuin sesonkikaudella.

Eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin Poliisi- ja Oikeus -lehti tulee veloituksetta ja eläkeläisillä on mahdollisuus tilata liiton kalenteria ilman postikuluja.

Matkavakuutus on voimassa eläkkeelle jäämisvuoden loppuun. Eläkkeelle siirtyneillä on mahdollisuus varata myös kaikkia SPJL:n mökkejä.

Muusta syystä eroavan jäsenen tulee ilmoittaa eroamisajankohta sekä peruuttaa itse valtakirjansa Palkeista.


Jäsenmaksuvapautukset

Jäsenen tulee aina itse hakea jäsenmaksuvapautta tai alennettua jäsenmaksua, kun häneltä ei jostain syystä voida periä normaalia jäsenmaksua. Näitä tilanteita ovat mm. työttömyys, äitiysloma, hoitovapaa, sairausloma, osa-aikaeläke, opinto-, virka tai vuorotteluvapaa. Palkeet tai työnantaja ei ilmoita palkanmaksussa tapahtuneista muutoksista.

Työttömänä olevien on ilmoittava vähintään kerran vuodessa jäsensihteerille työttömyyden jatkumisesta, jolloin jäsenyys voidaan säilyttää.


Yhteystietojen muutokset

Osoitteen ja nimen muutokset päivittyvät automaattisesti väestötietojärjestelmästä jäsenrekisteriin, muiden kuin eläkkeellä olevien ja turvakiellon hankkineiden osalta. Eläkeläisten ja sellaisten jäsenten, joilla on turvakielto, pitää siis edelleen itse ilmoittaa osoitteen- ja nimenmuutoksensa jäsensihteerille.

Kaikkien jäsenten on syytä itse ilmoittaa sellainen voimassa oleva sähköpostiosoite, johon haluaa tietoa yhdistyksestä tai liitosta. Myös puhelinnumero on hyvä ilmoittaa mahdollisia kiireellisiä yhteydenottoja varten. Sähköpostiosoite samoin kuin puhelinnumero pitää päivittää esimerkiksi vuorotteluvapaan, vanhempainvapaan tai työttömyyden ajalta.


Jäsenmaksukertymät

Neljä kertaa vuodessa jäsensihteeri tarkistaa SPJL:tä saadun listauksen perusteella jäsenmaksuissa olevia puutteellisuuksia. Niille jäsenille, joilta ei ole kertynyt jäsenmaksua tai jäsen ei ole lähettänyt maksuvapautushakemusta, lähtee selvityspyynnöt. Jos selvityspyyntöön ei tule vastausta ja on edelleen puutteita maksuissa, käynnistyy jäsenen erottamisprosessi yhdistyksen sääntöjen 5 § 2 mukaisesti.


Jäsensihteerin lomat ja muut poissaolot

Jäsensihteerin lomien ja muiden poissaolojen aikana, hänelle lähetetyt asiat odottavat. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä muihin OHK ry:n hallituksen jäseniin tai suoraan SPJL:n jäsenrekisterisihteeriin Anne Rakkaan, anne.rakka@spjl.fi.


Kirsi Olkkonen
OHK ry:n jäsensihteeri
kirsi.olkkonen@oikeus.fi
puh. 02956 26157 / 050 4129919

Liitteet


https://www.spjl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/