OHKELO-mökki, varaukset 2021

Ohkelon sesonkiviikot 8-18 on arvottu ja voittajille on voitoista ilmoitettu.

VAPAANA sesonkiviikoista olisi vielä vko 18 eli 01.05-07.05.2021.

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n nettisivustolla on ilmoitus OHKELON vuoden 2021 viikkojen 1-52 varauksesta. Viikoista sesonkiviikkoja ovat 1, 8-18 ja 51-52, nämä viikot arvotaan halukkaiden kesken. Muut vuoden viikot ovat varattavissa vapaasti.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2020 päätettiin vuokraushinnoiksi sesonkiviikkoina 390 euroa/viikko ja muuna aikana 160 euroa / viikko ja 40 euroa/vrk. Hintoja tarkistetaan seuraavan kerran vuosikokouksessa 2021 (maaliskuussa).
Lisää tietoa saat https://www.ohk.fi/ohkelon-makkivaraus

Sesonkiviikkojen arvontaan osallistuva mökkivaraus on tehtävä viimeistään viikkojen 51-52 osalta 21.11.2021 mennessä, jonka jälkeen tehtyjä varauksia ei huomioida arvonnassa.

Ruskaviikot eli vkot 37-39 arvotaan myös, jos samalle viikolle on useampi halukas vuokraaja. Näiden viikkojen varaukset pitää olla varattuna viimeistään 15.08.2021 mennessä. Ruskaviikot eivät ole sesonkiviikkoja, mutta kovan kysynnän vuoksi on päädytty näilläkin viikoilla arvontaan.

Onnekkaille ilmoitetaan sähköpostitse.

OHKELOON EI SAA VIEDÄ PALJUA!

Arvonnan jälkeen vielä vapaana olevat vuoden 2021 sesonkiviikot ovat varattavissa varausjärjestelmän kautta.

Mökkivastaavana toimii Päivi Riihenmäki työp. 029 56 58666, vapaa-aikana 040 552 3882.

Onnea arvontaan sekä viihtyisiä hetkiä Levillä!
Tiedotteet

VUOSIKOKOUSKUTSU 2021
TIEDOTE KOSKIEN OIKEUSHALLINNON HENKILÖKUNTA OHK RY:N VUOSIKOKOUSTA 19.3.2021 HOTELLI SCANDIC TAMPERE CITY

Poikkeusoloista ja Aluehallintoviraston ohjeistuksesta johtuen OHK ry:n hallitus on 2.3.2021 kokouksessaan päättänyt siirtää vuosikokouksen pidettäväksi perjantaina 17.9.2021 Hotelli Scandic Tampere Cityssä (kokouspaikka ei siis vaihdu).

Uusi vuosikokouskutsu julkaistaan P&O -lehden kesäkuun numerossa ja kotisivuilla ja ilmoittautuminen avataan kotisivuilla.

Toivottavasti tautitilanne hellittää ja voimme tavata turvallisesti Tampereella.

Tampere 2.3.2021

OHK ry:n hallitus
Matkakustannusten korvaukset vuonna 2021

Osapäivärahassa tuntiraja on kuusi tuntia, kokopäivärahassa 10 tuntia ja ateriakorvauksessa 4 tuntia. Matkan ulottuessa toiselle matkavuorokaudelle, uusi osapäiväraha tulee, kun kaksi tuntia ylittyy. Uuden kokopäivärahan tuntiraja on kuusi tuntia. Ulkomaanpäivärahassa on 15 tunnin (yli viisi tuntia ulkomaan alueella) ja yömatkarahassa on 10 tunnin raja.

•Kokopäiväraha 44 €
•Osapäiväraha 20 €
•Ateriakorvaus 11,00 €
•Yömatkaraha 13 €

Valtion matkustussäännössä ei ole vuoden 2014 alusta lukien enää sovittu koti- eikä ulkomaan hotellikorvausten ylärajoja, mutta majoitusliikkeiden tai hotellien valintaa ohjaavat kuitenkin edelleen samat yleiset matkan tekotapaa ohjaavat säännöt kuin ennen muutosta.

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä

Kunkin 1.1. alkavan vuoden mittaisen ajokilometrien laskentakauden 5000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 senttiä/km ja seuraavilta kilometreiltä 38 senttiä/km.

YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUNUTTA 2020
(14.2.2019)

Hallitus piti seminaaripäivän ja hallituksen kokouksen 24.-25.1.2019. Kävimme läpi muun muassa tulevaan vuosikokoukseen liittyviä järjestelytehtäviä ja asiakirjoja. Ilmoittautuminen kokoukseen on käynnissä OHK:n sivustolla. Tervetuloa!

Juuri ennen joulutaukoa on alkanut Valtakunnansyyttäjänvirastossa syyttäjälaitoksen organisaatiomuutokseen liittyen henkilöstön asemaa muutoksessa käsittelevä yt-kokouksien sarja. Olemme käyneet läpi käsiteltäviin asioihin liittyen pelisääntöjä ja kokousaikataulutusta. Perustettavien alueiden johtavien aluesyyttäjien haku on jo käynnistynyt. Edessä on suuri työ muun muassa työjärjestyksen laadinnan ja arkistoinnin osalta. Sihteereiden osalta valmisteluun on lähemmin tulossa johdon sihteerin tehtävät ja sitä myötä erinäisten tehtävien mahdolliset uudelleen järjestelyt/tekijät. Kannattaa seurata intrasta hankesivustoa, jonne tieto tuntuu päivittyvän nopeasti. Meille on tärkeää turvata muutoksessa kohtuulliset etenemismahdollisuudet uralla jokaiselle sitä haluavalle paikasta riippumatta.

URA-hankkeen pitkittyneen eduskuntakäsittelyn vuoksi niin sanottu kenttätyöskentely toimiston osalta on ollut yt-menettelyn puitteissa lähes vuoden tauolla. 23.1.2019 katsastettiin aluksi, missä nyt mennään henkilöstömäärien kanssa. Muutoksessa mukana olevien henkilömäärien laskenta on suuritöistä henkilöstön liikkuvuuden ja eläköitymisten johdosta. Henkilöstöasioita käsittelee myös erikseen perustettu HR-ryhmä sekä Ulosottolaitoksen yhteistoiminnan YT-ryhmä. Tätä kirjoittaessa lakivaliokunnan sivustolta käsittelyajaksi on ilmoitettu helmikuu 2019, mutta kello käy koko ajan ja edustajien kausi lähenee vääjäämättä loppuaan.

Oikeusapu- ja edunvalvontapuolella ovat aloittaneet talous- ja velkaneuvonnan toimijat. Korviini on kantautunut ainoastaan varovaista innostuneisuutta, toivottavasti näin olisikin. Innostuneisuuttani ei kuitenkaan herättänyt tässä osiossa kuulemani termi monitilatoimistoympäristö. Tällä sektorilla asiakkuuksien hoidossa voi toisinaan olla paikallaan rauhallisempi yksittäistila jonkun sohvalla piipahtelun sijaan -noin karrikoiden. Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskeva selvitys on lausunnolla ja esitys on nähtävillä Lausuntopalvelu.fi -palvelussa intrassa ilman kirjautumisia.

Tuomioistuinviraston perustamista viritellään hiljalleen. Samoin summaaristen asioiden käsittelyn konkreettista järjestämistä virastojen välillä. Toivottavasti virastoissa työntekijöillä on selvä käsitys, keitä muutos koskee, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja jos ei tarjoa, mitkä ovat vaihtoehdot. Hyvän henkilöstöpolitiikan mukaan myös määräaikaiset tulee huomioida muutoksessa asianmukaisesti.

Oikeuslaitoksen yleisen virkaehtosopimuksen ajanmukaistamiseen tähtäävät neuvottelut samoin kuin kevään järjestelyvaraerän jakamista koskevat neuvonpidot on päästy vihdoinkin aloittamaan. Juuri nyt järjestöjen pääluottamusmiehistä koostuva työnimeltään Nyrkki -ryhmä kokoaa sektoreilta tehtäväkuvia isompaa neuvotteluryhmää varten. Järjestelyvaraerän osalta ratkaisua tuskin saataneen 15.3.2019 mennessä, jolloin joudutaan yhteistuumin pyytämään parin kuukauden lykkäystä. Jakajia on noin 2900 henkeä ja varoja noin 57.000 euroa. Tehtäväkuvien avaamisella ja rinnakkaisella tarkistelulla voitaisiin olettaa olevan merkittävää hyötyä järjestelyvaraerän kohdentamisesitysten tekemisessä.

Huomioittehan, että vuosikokousilmoittautuminen on käynnissä ohk.fi -sivustolla!

Lopuksi saamani tiedon mukaan SPJL:n jäsenristeily on tullut loppuunmyydyksi hieman yli 1000 lähtijän voimin. OHK:n jäsenet: kuljetusten suhteen kannattaa katsoa liiton sivustolta tai kalenterista itseään lähimmän poliisiyhdistyksen yhteystiedot ja kysellä yhteiskuljetuksen mahdollisuutta. Tiedossani on, että ainakin idän suunnalta on tulossa useampia linja-autoja.
Terveisin

Outi Ahonen
puheenjohtaja


Virka- ja työehtosopimus
Tässä linkki 2020-2022 virka- ja työehtosopimukseen:

https://vm.fi/documents/10623/1114028/Valtion+virka-+ja+ty%C3%B6ehdot+2020-2022+%28valmis+julkaisu%29.pdf/a1291b9c-2bcf-f9d7-e501-2ec8c6313b96/Valtion+virka-+ja+ty%C3%B6ehdot+2020-2022+%28valmis+julkaisu%29.pdf?t=1597050273352
SPJL:n tarjoamat jäsenedut OHK:n jäsenelle
Tarkemmat ja ajantasaiset liiton tarjoamat edut löydät:

https://www.spjl.fi/

Sopimusneuvottelut

LAUSUNNOT