Luottamusmiehet


SUOMEN POLIISIJÄRJESTÖJEN LIITTO RY:N OIKEUSHALLINNON LUOTTAMUSMIEHET
Kausi 1.1.2018 - 31.12.2021


Pääluottamusmies, alueena koko maa, kaikki sektorit:

Käräjäsihteeri Alice Utriainen
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
p. +358 50 4408452
alice.utriainen(at)spjl.fi

Varapääluottamusmies, alueena koko maa, kaikki sektorit:

Käräjäsihteeri Pirkko Wolander
Kainuun käräjäoikeus
p. 029564 9477
pirkko.wolander(at)oikeus.fi


Ruotsinkielisten jäsenten luottamusmies, alueena koko maa, kaikki sektorit:

Käräjäsihteeri Alice Utriainen


Ylimmät tuomioistuimet, hovioikeudet, hallinto-oikeudet, erityistuomioistuimet, oikeusministeriö, yk:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Tasa-arvovaltuutetun toimisto, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Oikeusrekisterikeskus, Tuomarinvalintalautakunta, Oikeudenkäyntiavustajanlautakunta, Onnettomuustutkintakeskus, Kuluttajariitalautakunta, Konkurssiasiamiehen toimisto

Luottamusmiehet:


Notaari
Tiina Kallio
Vaasan hallinto-oikeus
p. 02956 42622, 050 462 6230
tiina.a.kallio(at)oikeus.fi

Osastosihteeri
Maarit Hellgren
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta
p. 02951 50172
maarit.hellgren(at)om.fi

Käräjäoikeuksien luottamusmiehet

Helsingin käräjäoikeus
Käräjäsihteeri Maarit Seppä
p. 02956 44415
maarit.seppa(at)oikeus.fi

Muut Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
-

Turun hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Pirkanmaan käräjäoikeus
Käräjäsihteeri Outi Ahonen
p. 02956 47426, 050 5215 103
outi.ahonen(at)oikeus.fi

Vaasan hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Käräjäsihteeri, osastovastaava Pirjo Joutsen
p. 02956 48952, 040 8668 114
pirjo.joutsen(at)oikeus.fi

Itä-Suomen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Käräjäsihteeri Ritva Hietavalkama
p. 02956 47008, 044 0261172
ritva.hietavalkama(at)oikeus.fi

Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet
Kainuun käräjäoikeus
Käräjäsihteeri Pirkko Wolander
p. 02956 49477
pirkko.wolander(at)oikeus.fi


Oikeusaputoimistojen luottamusmiehet

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Oikeusapusihteeri Anneli Jäppinen
p. 02956 60167
anneli.jappinen(at)oikeus.fi

Etelä-Savon oikeusaputoimisto, Mikkelin toimipaikka
Oikeusapusihteeri Arja Kosonen
p. 02956 60350
arja.kosonen(at)oikeus.fi

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri/
Pohjois-Savon edunvalvontatoimisto
7. Yleinen edunvalvoja Jussi Halonen
p. 02956 52568, 050 380 1127
jussi.halonen(at)oikeus.fi

Varaluottamusmies

Rauman oikeusaputoimisto, Uudenkaupungin toimipaikka
Oikeusapusihteeri Taina Sjölund
p. 02956 60513, 050 364 5284
taina.sjolund(at)oikeus.fi


Syyttäjälaitoksen luottamusmiehet

Itä-Suomen syyttäjäalue
Syyttäjänsihteeri Minna Keinonen
p. 050 3800577
minna.keinonen(at)oikeus.fi


Varaluottamusmies

Itä-Suomen syyttäjäalue
Syyttäjänsihteeri Pia Lehtosaari
p. 050 4213859
pia.lehtosaari(at)oikeus.fi


Ulosottolaitoksen luottamusmiehet

Ulosottolaitos, Sisä-Suomi
Talousneuvonnan suunnittelija Päivi Riihenmäki
p. 029 56 58666, 040 552 3882
paivi.riihenmaki(at)oikeus.fi

Ulosottolaitos, Länsi-Suomi
Osastosihteeri Kirsi Olkkonen
p. 029 56 58054
kirsi.olkkonen(at)oikeus.fi

Ulosottolaitos, Pohjois-Suomi
Perintäsihteeri Pirjo Annala
p. 029 56 58816
pirjo.annala(at)oikeus.fi

Mitä luottamusmies tekee?

1. Jos työpaikalla ilmenee ongelmia ota asia esille ensin esimiehesi kanssa.
2. Tarvittaessa ota yhteyttä luottamusmieheesi.

Työpaikalla ammattiliittoon kuuluvaa henkilöä edustaa hänen oma luottamusmiehensä.

Luottamusmies neuvottelee vain edustamiensa OHK:n jäsenien puolesta työnantajan kanssa:
- palvelussuhteen eduista
- VES-sopimuksen soveltamisesta
- työpaikan kehittämisestä.

Luottamusmies tietää VES-sopimuksen tulkinnasta parhaiten työpaikalla. Hän
on saanut siihen koulutuksen ja hänen tehtävään on toimia:
- neuvottelijana
- sopijana
- sovittelijana
- tiedonvälittäjänä työnantajan ja henkilöstön välillä